Ett lyckat skapande skola-projekt - från tanke till handling!

Kostnadsfri heldagsutbildning 18 maj 2017 på Katrinebergs folkhögskola för kulturaktörer i Halland som är intresserade av att arbeta med Skapande skola-projekt.

Under utbildningen kommer vi gemensamt att diskutera konsten och kulturens roll i skola och lärande och hur Skapande skola kan bidra till elevers växande som människor.

Ansvarig för dagens innehåll och upplägg är rektor och förskolechef Märtha Pastorek Gripson, Fil. Doktor i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Innehåll

  • Inblick i skolans organisation, värdegrund och uppdrag
  • Från aktivitet till lärande.
  • Didaktiska verktyg och förhållningssätt.
  • Normkritiska perspektiv.

Obs! Begränsat antal platser. Anmälan och frågor skickas direkt till hugo.v.tham@regionhalland.se

Sista anmälningsdag är torsdag 27 april 2017.

Läs mer om utbildningsdagen Ett lyckat skapande skola-projekt - från tanke till handling!