Film om hur oljeutvinning påverkar civilbefolkningen

Maj Wechselmanns senaste film "Det är upp till dig!" är en spännande skildring av sambandet mellan övergrepp på civilbefolkningen och oljeutvinningen i Sudan och Etiopien. Filmen hade biopremiär 28 oktober och kan passa bra som diskussionsunderlag i årskurs 9 och gymnasiet.

För att tillgängliggöra filmen för skolvisningar har ett samarbete med Svenska Filminstitutet inletts i avsikt att utarbeta studie- och lärarhandledning.

En kortversion av filmen ligger utlagd på ABF Play och kan streamas från adress: http://www.abfplay.se/#NlIxuuoKR-pSIaFiVGFtZg

I samband med biopremiären utger Föreningen Ordfront en bok med samma titel som filmen. Boken som skrivits av Maj Wechselmann bygger på berättande material från dokumentationsarbetet med filmen.

Filmen hade biopremiär den 28 oktober 2011 och distribueras av Folkets bio men kan också beställas direkt på adressen nedan:

Lars Andersson
Sandhamnsgatan 10:5
11540 Stockholm
0708 38 47 42
reducation@blixtmail.se