Framtidskonferens i Halmstad den 18:e april

Skilda världar - Möjliga möten! Skola och kultur i samarbete. Onsdagen den 18/4 förvandlas en del av Halmstad till en smältdegel för region, kommun, skola och kultur.

Allt smälts samman genom seminarier och verkstäder kring hur skola och kultur ska kunna hitta varandra och få till konstruktiva samarbeten.

Skilda världar - Möjliga möten: Skola och kultur i samarbete

Framtidskonferens i Halmstad 18 april 2012.

Konferensen är öppen för all personal i skolan (lärare, skolledare, tjänstemän och politiker) samt alla kulturarbetare (fria kulturarbetare, tjänstemän, politiker) i Halland.

Anne BamfordHuvudtalare är professor Anne Bamford, vars forskning ger vissa svar på den prekära frågan "varför är kultur bra för barn?" men den visar också vilka pedagogiska vinster man får genom att arbeta med kreativa processer i skolan.

Ulla Wiklund, ytterligare en auktoritet på området skola och kultur, kommer också att tala under konferensen.

Skilda världar - Möjliga möten är ett samarbete mellan Region Halland och Halmstads kommun. Delar av konferensen finansieras genom regeringens satsning på kultur i skolan Skapande skola. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för berörda.

Välkomna!

Läs mer om framtidskonferensen på Halmstad kommuns webbplats