Referensgrupp för skola och pedagogik

Hallands kulturhistoriska museum söker nu deltagare till referensgrupp för skola & pedagogik.

 

Hallands kulturhistoriska museumHallands kulturhistoriska museum går just nu igenom en omfattande ombyggnad av de ordinarie lokalerna på Varbergs fästning. När det nya museet öppnar 2014 kommer också nya basutställningar att öppnas etappvis.

Nya utställningar, nytt rum för pedagogik kräver nytt tänk! Jobbar du med barn och unga i regionen, kan du delta i ett antal träffar under perioden 2013-14?

Kontakta museets skolansvarig: Åsa Axberg, tel 0340  828 35, asa.axberg@hkm.varberg.se