Konferens i mars: Alla barn har rätt till ett språk!

"Save the date!" - 3 mars 2016 - Då går konferensen Alla barn har rätt till ett språk! av stapeln, på Hotell Tylösand i Halmstad.

Alla barn har rätt till ett språk!

Välkomna på nationell konferens om små barns språkutveckling den 3 mars 2016. Vi presenterar kända framgångsfaktorer:

  • Samarbete över professionsgränserna mellan barnhälsovård, logopedi och bibliotek
  • Bokstart Sverige, erfarenheter från första året
  • Flyktingbarn och språkutveckling – hur stödjer vi det på bästa sätt?
  • Workshop – tips och trix som fungerar språkutvecklande.

Plats: Hotell Tylösand, Halmstad

Datum: torsdagen den 3 mars 2016

Målgrupp: BHV- och bibliotekspersonal, logopeder, förskolepedagoger, övriga intresserade.

Dagen är kostnadsfri. Inbjudan kommer i mitten av januari. Konferensen är ett samarrangemang mellan Statens Kulturråd och Kultur i Halland – Regionbiblioteket.