Konferensen Leka lärandet! fokuserar på språkutveckling och läsfrämjande i förskolan

Nu storsatsar vi på språkutveckling, läsfrämjande och estetik för barn i förskoleåldern! Kultur i Halland och Halmstad kommun arrangerar gemensamt konferensen "Leka lärandet! Estetiska läroprocesser – språk i förskolan" den 24 november på Halmstad teater. Temat är små barns språkutveckling med särskilt fokus på hur estetik, kultur och skapande utvecklar språkliga och kommunikativa förmågor.

Fortbildningsdagen Leka lärandet! riktar sig till personal och chefer i verksamheter som har kontakt med barn i förskoleåldern över hela Halland. Personal i förskolan, BVC och bibliotek, samt chefer och politiker har bjudits in. Totalt deltar nära 600 personer.

Läsfrämjande är ett prioriterat område

Leka lärandet 24 november 2014Läsfrämjande är en viktig fråga både i Halland och i övriga landet. Nationella och internationella studier visar att barn och unga läser allt mindre, samtidigt som läsförståelsen sjunker. Kulturrådet arbetar med att ta fram ett nationellt handlingsprogram för läsfrämjande som ska vara klart i december. I Halland vill vi ytterligare öka kunskaperna kring språkutveckling i förskolan, bland annat genom konferensen "Leka lärandet!".

I Halmstad kommun samarbetar specialpedagoger, logopeder och bibliotekarier i satsningen Läs för mig! för att öka medvetenheten både hos pedagoger och föräldrar om berättandet och högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Satsningen innehåller bland annat fortbildning för pedagoger om språk-, läs- och skrivutveckling och kapprumslån på vissa förskolor där föräldrar kan låna med böcker hem. Allt för att bidra till en bra grund för det livslånga lärandet.

Att alla barn och unga ska ges möjlighet att uppleva kultur är ett av de mål som ligger till grund för Hallands kulturplan 2014–2016. Att arbeta med språkutveckling och läsfrämjande är både att ge barn tillgång till kulturupplevelser och att öka möjligheterna till lärande och delaktighet. I Hallands kulturplan konstateras:

  • Att vara läskunnig är att få ingångar till konstupplevelser och personlig utveckling av dignitet.
  • Att vara läskunnig är att kunna tillgodogöra sig information och att vara en del i ett demokratiskt samhälle.

Föreläsningar om estetik och språkutveckling

Under konferensen Leka lärandet! kretsar föreläsningarna kring språk, läsning och estetik. Föreläsarna bidrar med sina olika kompetenser för att ge deltagarna verktyg och inspiration till att arbeta vidare med språkutveckling och läsfrämjande i sina professioner och i mötet med barnen.

Medverkande:

  • Ulla Wiklund, skolutvecklare – Barnens rätt till alla sina språk – även de estetiska
  • Maria Ehde Andersson, utvecklare med fokus på barn och unga, Kultur i Halland - regionbibliotek – Väskor fyllda med språklust!
  • Gisela Håkansson, professor i lingvistik LU – Hur går det till när barn lär sig språk?
  • Isabel Wiberg, konstnär/illustratör – Estetikens försvarare
  • Agneta Edwards, litteraturpedagog – Bilderbokens mångfald och möjligheter
  • Cay Corneliusson, handläggare Kulturrådet – Läsning och läsfrämjande – ett nationellt perspektiv
  • Kung & Drottning – Kari Hamfors Wernolf och Per Wernolf
  • Amandakören

En årligen återkommande konferens om kultur för barn och unga

För fjärde året i rad arrangeras en länsövergripande konferens om kultur för barn och unga av Kultur i Halland i samarbete med kommunerna i Halland. I år i samarbete med Barn- och ungdomsförvaltningen samt Kulturförvaltningen i Halmstad kommun.