Kulturutbud för barn och unga i höst

Utbudskatalogen för barn och unga är nu påfylld med höstens utbud av scenkonst; musik, dans och teater. I katalogen hittar du också pedagogiska konst- och kulturarvsprogram.

Kultur för barn och unga

I utbudskatalogen hittar du det samlade utbudet av musik, dans och teater samt pedagogiska konst- och kulturarvsprogram från förskola till gymnasiet:

  • www.regionhalland.se/kulturutbud
  • Bokningsdeadline är 30 mars för musik, dans och teater.
  • Pedagogiska program på resmålen kan bokas löpande under året.

Boka en föreställlning för barn och unga

Om du är intresserad av att beställa en konsert, dans-, eller teaterföreställning vänder du dig i första hand till kultursamordnaren i din kommun. Samordnarna har information om hur bokning, subventioner och betalning hanteras. Gymnasier, friskolor, föreningar och övriga arrangörer, utan direkt kontakt med kommunal samordnare, kontaktar bokningen på Kultur i Halland.

De priser som anges för skolföreställningar i vårt utbud är totalpriser för arrangören. Subventionen är redan avräknad. Moms tillkommer.

Vi skiljer på två typer av program, med olika pris:

  1. Skolföreställningar - får inte beläggas med entré.
  2. Offentliga arrangemang för allmänheten - arrangören kan entrébelägga föreställningen.

Handbok för arrangörer

Hur gör man när man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vi har satt samman en handbok och tillhörande checklistor, som vi hoppas ska bli ett bra verktyg att använda vid alla sorters arrangemang.

Resestöd och resmål

För att öka tillgängligheten till det rika och levande kulturlivet i hela Halland erbjuder Kultur i Halland ett resestöd för halländska skolor och barnomsorg. Syftet är att öka "halländska skolelevers möjlighet att besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia".

Resestöd kan utgå till grupper från förskolor och skolor i Halland (3-18 år) som besöker de utvalda resmålen, då resmålet ligger utanför den egna kommunen och deltagande i ett pedagogiskt program ingår i besöket.

Pedagogiska program på resmålen bokas direkt via respektive resmål.

Kontakt, bokning och mer information:

Kontaktuppgifter, mer information om handbok för arrangörer och om resestöd och resmål hittar du här: