Matte, konst och allt omkring oss

Det finns just nu ett stort nationellt och internationellt intresse att utveckla matematikkunskaperna och skapa intresse för naturvetenskapliga ämnen hos barn och unga.

Sedan våren 2011 träffas Konst i Halland, Hallands Konstmuseum, Mjellby Konstmuseum, Kulturförvaltningen och Barn- och Ungdomsförvaltning i Halmstad, för att utveckla ett koncept där matematik, konst och naturvetenskapliga ämnen möts. Tanken är att visa hur konst kan vara sammankopplat med matematiska begrepp och hur inspirerande det är att ta del av vår omvärld genom naturvetenskapliga upptäckter.

Den 7 september kommer Kulturkanalen i Halmstad att erbjuda lärare i förskolan en FÄRGEXPLOSION som ett fortbildningstillfälle, där alla parter ovan medverkar till roliga och givande workshops.