Programmet är klart för Skilda världar

Onsdagen den 18 april 2012 förvandlas en del av Halmstad till en smältdegel för region, kommun, skola och kultur. Då anordnas framtidskonferensen Skilda världar - möjliga möten: skola och kultur i samarbete.

Konferensen är öppen för all personal i skolan samt alla kulturarbetare i Halland.

Skilda världar - Möjliga möten

Skola och kultur i samarbete

Framtidskonferens på Halmstads Teater, 18 april 2012.

Preliminärt program:

 • 8.30-9.00 Kaffe och registrering
 • 9.00-9.30 Konferensen öppnar:
  Kabaré Kalabalik med slagverksgruppen Komodo
  Tal av Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan, Halmstad
 • 9.30-10.30 Föreläsning: När kulturen knackar på skolans dörr
  Om skolans kulturuppdrag i Lgr 11, med estetiska perspektiv i skolans alla ämnen.
  Ulla Wiklund, utvecklingskonsult, Stockholm
 • 10.30-10.45 Tankepaus och förflyttning
 • 10.45 - 12.30 Skilda världar - möjliga möten, tre alternativ:

Spår 1: Skilda världar?

Spår 2: Möjliga möten 1

Spår 3: Möjliga möten 2

LGR 11 innehåller mycket skarpa formuleringar om såväl estetiska lärprocesser som konstärliga uttrycksformer. Vem har ansvar för att detta blir förverkligat? Representanter från skolans respektive kulturens område diskuterar de olika förutsättningarna.

Konstnärerna kommer till skolan. Hur vill de att deras arbete skall tas emot av elever och lärare? Under detta seminarium ser vi dansföreställningen ”Rävspel” och får ett förslag från Anna Berg, dramaturg på Regionteater Väst, på en modell för hur man kan bearbeta en konstnärlig upplevelse i skolan.

Skolan söker konstnären. Vad vill man då? Några halländska exempel på skolor som genomfört pedagogiska utvecklingsprojekt genom att använda sig av kulturen. Vi frågar också lärarutbildningen hur man tränar lärarna på konstens olika former.

 • 12.30 - 13.30 Lunchbaguette
 • 13.00 - 15.00 Mässa och mingel, presentationer från de regionala institutionerna
 • 15.00 - 16.00 Föreläsning: On the impact of the arts in education
  Anne Bamford, professor, London
 • 16.00 - 18.00 DIALOGCAFÉ
  Pernilla Luttropp, processledare
  Hur gör vi? Ett inspirerande processeminarium. Kaffe serveras
 • 18.00 - 19.00 Mat och dryck
 • 19.00 Föreställning: "Carl Olof Berg standup!"

Konferensen är avgiftsfri för Region Hallands invånare. Anmälan är obligatorisk. Uteblivet deltagande efter anmälan debiteras för matkostnaderna.

Anmälan till Framtidskonferensen: www.halmstad.se/skildavarldar

Ett samarbete mellan Halmstad kommun och Region Halland, med stöd av Kulturrådet.