Rapport om kultursubventioner för skolorna

Under 2013 har Catharina Ohlsson anlitats för att genomföra en fältstudie om resestödet och scenkonstsubventionen, på uppdrag av Kultur i Halland och av projektgruppen för resestöd och besöksmål. I fältstudien har intervjuer med kommunala kultursamordnare samt kulturombud och rektorer varit en del.

Nu finns Catharina Ohlssons intressanta rapport att läsa: Kultursubventioner för de halländska skolorna - En fältstudie över resestödet och scenkonstsubventionen 30 september 2013.

Resestöd

Kultursubventioner för de halländska skolorna, omslagsbild2009 startades projektet med Kultur i Hallands resestöd. Målet var – och är fortfarande – att eleverna skulle få upptäcka kulturen i "hela Halland", inte enbart i närområdet. Av den anledningen blir det alltså olika besöksmål för de olika kommunerna, då resestödet enbart täcker resor till utvalda besöksmål utanför den egna kommunen. En väsentlig grundregel har hela tiden varit att besöket ska inkludera ett pedagogiskt program, för att säkerställa att eleverna får mesta möjliga pedagogiska upplevelse. De pedagogiska programmen bekostas av skolan – resestödet behandlar enbart själva resan.

Tjänstemän från de olika besöksmålen har ingått i en projektgrupp och avsatt tid för regelbundna möten för att diskutera problemlösningar och utvecklingsfrågor samt genomfört olika satsningar. Trots gemensamma marknadsföringsåtgärder var det väldigt ojämnt vilka besöksmål skolorna tog del av och vilka kommuner de reste till. Vidare nådde informationen om vad som fanns att erbjuda på de olika besöksmålen inte alltid fram till skolorna, som dessutom inte tycktes ha kännedom om resestödet. En del skolor rekvirerade heller inte de medel de var berättigade till.

Kulturreseprojektet tillsammans med Kultur i Halland beslutade att anlita Catharina Ohlsson för en fältstudie om resestödet. Till Catharinas uppdrag inkluderades även frågor kring scenkonstsubventionen, som kämpar med liknande bekymmer. I fältstudien ingick intervjuer med kommunala kultursamordnare samt kulturombud och rektorer.

Subventioner för scenkonst

Kultur i Halland subventionerar scenkonst för barn och unga inom dans-, musik, och teater. De kommunala kultursamordnarna har som uppdrag att samordna scenkonst för barn och unga 0-16 år. Det finns kulturombud bland den egna personalen på skolorna och det finns kommunala kultursamordnare i varje kommun, med olika tjänstegrad och på olika förvaltningar. Inte någon av kommunerna samordnar inköp av scenkonst för gymnasieskola och friskola. Vid intresse av en scenkonstföreställning vänder sig skolans kulturombud till den kommunala kultursamordnaren för att beställa en skolföreställning.

Kultur i Halland subventionerar även offentliga föreställningar för barn och unga.

Uppdraget

I uppdraget som genomförts under våren och delar av hösten 2013 ingick det att:

 • Inventera kulturombuden ute på de halländska skolorna.
 • Informera om de regionala resurser som finns att tillgå för arbetet med kultur inom skolan.
 • Applicera förslaget med en funktionsadress likt kulturombudsnamn@kommun.se samt vem eller vilka som bör vara mottagare och avläsa denna adress.
 • Undersöka hur lärare vill och kan nås av aktuell marknadsföring och information.
 • Undersöka vilka besöksmål som passar olika målgrupper, vilka resemönster som finns på skolorna och bakgrunden till dessa.

En viktig del i uppdraget var att verka för resestödets uttalade mål om att:

 • Alla halländska barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur.
 • Utveckla ett effektivt system för att möjliggöra för elever i förskola, grundskola och gymnasium att besöka halländska besöksmål med koppling till kultur, kulturhistoria och kulturarv.
 • Varje elev i Halland får ökade kunskaper om Hallands kulturliv och kulturarv.
 • Varje elev utvecklar sin förmåga till kreativt skapande och får ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.
 • Nå delaktighet med skolan för ökad tillgång till regionens kulturbesöksmål kopplat till skolans pedagogiska verksamhet.
 • Arbeta för en ökad tillgänglighet oberoende av språkliga hinder och funktionshinder.