Samlat kulturutbud presenterades på Släppefest

Se filmen från Släppefesten! Arbetet med "Kultur i skolan"-katalogen är den första större gemensamma satsningen som regionen gör inom ramen för kulturplanen. Detta uppmärksammade vi med en ”Släppefest” den 28 april. Där visade vi vad det halländska kulturlivet erbjuder förskola, grundskola och gymnasium i form av föreställningar, konserter, utställningar och pedagogiska program.

Vi har nu samlat Hallands kulturutbud för skolorna i en katalog som finns i både tryckt och digital form. Vi vill underlätta för pedagoger, kultursamordnare, politiker och andra berörda att hitta i det stora härliga utbud som finns. Den digitala versionen av katalogen finns på www.regionhalland.se/kulturiskolan och där kan du också beställa den tryckta katalogen.

Se filmen från Släppefesten: