Skapande skola byggs ut

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att Skapande skola byggs ut till att även omfatta förskoleklass.

Regeringen beräknar att satsningen Skapande skola får 17 miljoner kronor mer från och med 2013. Det innebär att regeringens satsning på Skapande skola nu uppgår till 169 miljoner kronor per år.

Läs mer om budgetpropositionen  här >> Skapande skola byggs ut