Stjärnlösa nätter

Projektet Stjärnlösa nätter kommer under våren 2016 erbjuda skolföreställningar med tillhörande föreläsningar och lärarmaterial till gymnasieskolor, folkhögskolor samt åk 9 i Halland. Syftet är att göra en kompetenshöjande insats om innebörden av hedersrelaterat våld och traditioner. Detta görs genom att via teater tala om tvångsäktenskap, familjeförväntningar, rättigheter, kulturkrockar och att belysa att kärleken är fri, att hen får bli kär vem hen vill.

Föreställningen Stjärnlösa nätter bygger på en till stor del självupplevd roman om hur de sega banden mellan fäder och söner, tvinnade av nedärvda idéer om respekt och plikt mot familjen, kolliderar med en ung mans självklara rätt att själv välja sitt liv.

Projekt Stjärnlösa nätter är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Riksteatern Halland, Region Halland/Kultur i Halland, Region Halland/ utveckling och tillväxt och Boulevardteatern, där Riksteatern Halland är projektägare.

Med projektet Stjärnlösa nätter får vi ett angeläget ämne att samla oss kring i en större samverkan, där alla parter har sin ingång och att vi arbetar mot en gemensam hållbar utveckling.