Välkommen på Släppefest den 28 april!

Kultur i skolan är ett prioriterat område i Hallands kulturplan. Vi tar nu fram en katalog där vi samlar det regionala utbudet för kultur i skolan. Katalogen kommer i både tryckt och digital form. För att uppmärksamma detta bjuder vi dig som jobbar inom förskola, skola och gymnasiet till en släppefest 28 april!

Kultur i skolan ett prioriterat område

Kultur i skolan är ett prioriterat område i den halländska kulturplanen. I den står bland annat att Region Halland ska skapa möjligheter för kulturen i skolan att vara ett kraftfullt instrument i barns och ungas utveckling och lärande. Kulturen kan därmed medverka i förverkligandet av skolans läroplaner.

Gemensam katalog med kulturutbud för skolan

Som en början på detta arbete tar vi nu fram en gemensam katalog som gör det möjligt för pedagoger, kultursamordnare, politiker och andra berörda att se vad det halländska kulturlivet erbjuder förskola, grundskola och gymnasium i form av föreställningar, konserter, utställningar och pedagogiska program.

Den tryckta katalogen kommer att distribueras i april. Den digitala versionen av katalogen kommer att publiceras här på www.regionhalland.se/kulturiskolan 

Släppefest 28 april

För att uppmärksamma detta kommer vi den 28 april att anordna vad vi kallar en släppefest!

Arbetet med katalogen samt arrangemanget den 28 april är den första större gemensamma satsningen som regionen gör inom ramen för kulturplanen.

Plats och program kan vi ännu inte avslöja men boka in den 28 april mellan klockan 15 och 19. Inbjudan kommer snart!