Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare?

Kultur i Halland – Slöjd startar Grundutbildning för slöjdhandledare med start 16 januari 2018. Denna utbildning riktar sig till såväl dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny.

Fingerdockor.Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?

Lär dig slöjda enkelt och säkert med barn och unga

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där man slöjdar med vuxna och äldre.

40 timmar tillsammans med erfarna kurshandledare

Kurshandledare är Karolina Witt, slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör, och Lina Envall, slöjdhandledarutbildare, slöjdare och hemslöjdskonsulentutbildad, samt gästföreläsare.

Utbildningsintyg

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. Utbildningsupplägget är 40 studietimmar fördelat på 6 träffar. Varje tillfälle innehåller både en teoretisk och praktiskdel. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sex träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment om inte närvaro vid alla.

Vi kommer att vara på Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro, i deras trevliga lokaler. Det finns 12 platser.

Täljkniv.

Anmäl dig senast 10 januari

Deltagarkostnad är 3900 kr exkl. moms, material, för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Anmäl dig senast 10 januari 2018 till: Veronica Olofsson, veronica.olofsson@regionhalland.se. Anmälan är bindande efter 10/1 men kan överlåtas till kollega. Glöm ej att ange ev. specialkost eller tillgänglighetsbehov.

Läs mer om innehållet i Kultur i Hallands slöjdhandledarutbildning.