Mobilitetsstöd

De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum får sedan 2018 ett öronmärkt anslag med syfte att sprida sin verksamhet till barn och unga utanför den egna kommunen.

Illustration Hallandskarta

Anslaget ersätter det tidigare resestödet. Kontakta respektive institution för mer information:

Sökbart mobilitetsstöd

Under 2019 finns det även möjlighet att söka medel (50 kr/barn) för alla som arrangerar kulturverksamhet för barn och unga och vill nå målgrupper utanför den egna värdkommunen. Bidraget syftar till att barn och unga i hela Halland ska ha möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud.

Ansökan görs löpande under året och bidrag som beviljas ska användas under innevarande år. Skolor och förskolor kontaktar den kulturverksamhet/kulturaktör de vill besöka eller samarbeta med, det är kulturaktören som kan ansöka om stödet.

För information och ansökan kontakta Lovisa Nilsson, utvecklare barn och unga, Kultur i Halland.