Boka och betala

Utbudet av subventionerade kulturprogram för barn och unga presenteras två gånger per år, med ett sista bokningsdatum inför kommande termin.

Pedagogiska program på besöksmålen med resestöd kan bokas löpande under året, direkt hos respektive besöksmål.

Läs mer om de subventionerade kulturprogrammen i aktuellt utbud: På turné våren 2018 (utbudet presenteras från 4 september).

Bokning av kulturprogram

Musik, dans, teater, konst, film, litteratur, slöjd och kulturarvsprogram.

2 oktober är sista bokningsdag av program inför VT 2018!

Ifylld bokningsblankett för VT 2018 skickas till Eva Andersson, utvecklare barn och unga eva.c.andersson@regionhalland.se .

Börja med att fylla i och spara bokningsblanketten på din dator, bifoga den sedan i ett e-brev. OBS! Om du använder mobil eller läsplatta behövs ett program/app som klarar att spara ändringar i PDF:en och sedan skicka tillbaka den.

Teater Albatross och Teater Hallands föreställningar
bokas via respektive teater:

Teater Albatross

Ellinor Andersson Aghedo
Mobil: 0706 - 66 74 80
E-post: teateralbatross@telia.com

Teater Halland

Telefon: 0340-54 22 80 (mån-fre kl 10.00-15.00)
E-post: info@teaterhalland.se

Det här gör Kultur i Halland:

  • Presenterar det subventionerade kulturutbudet i en webbkatalog.
  • Tar emot bokningar från arrangörer.
  • Turnélägger och administrerar de regionala subventionerna.
  • Skriver avtal med och fakturerar arrangören.
  • Skriver avtal med artister och betalar ut gager.

Hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert?

Det är en massa saker som ska fungera för att arrangemanget ska bli lyckat för alla parter. Därför har vi satt samman en handbok och tillhörande checklistor, som vi hoppas ska bli ett bra verktyg att använda vid alla sorters arrangemang.

Handbok och checklistor för arrangörer

Pris i Halland

Angivet "Pris i Halland" är ett enhetspris per föreställning efter subvention och gäller arrangörer i Halland, inkl förskolor och skolor. Priset är exklusive moms och lokala kringkostnader ingår inte (bussresor, lokalhyra, bärhjälp, marknadsföring, etc).

Subventioner av kultur för barn och unga

Att alla barn och ungdomar ska ges möjligheten att delta i kulturlivet är ett av målen inom såväl den statliga som den regionala kulturpolitiken. Arbetet med att nå barn och unga är prioriterat i Hallands kulturplan.

Kultur i Halland subventionerar ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet för barn och unga 0-18 år. Kulturutbudet innehåller olika kulturprogram - det kan vara dans, musik, teater men även konst, film, litteratur, slöjd och kulturarv. Subventionen omfattar såväl skolprogram som offentliga program och gäller olika slags arrangörer. Kultur i Hallands subventionsmedel kan inte användas om programmen finansieras med skapande skola-medel.

Ett konstnärligt råd kommer överens om utbudet

Utbudet tas fram i samverkan med ett konstnärligt råd bestående av representanter från samtliga halländska kommuner och Kultur i Halland.

Besöksmål med resestöd

Kultur ska vara en självklar del av vardagen oavsett var i Halland man bor. Kultur i Halland har även ett resestöd som ger subventionerade resor till utvalda besöksmål. Pedagogiska program bokas direkt via respektive besöksmål.

Information om besöksmål där resestöd erbjuds