För kulturskapare

Kontakta oss gärna för att diskutera kultur för barn och unga!

Tveka inte att kontakta Kultur i Hallands utvecklare om du har frågor, idéer eller förslag på samarbeten och projekt inom kultur i skolan eller kring kultur för barn och unga.

Subventioner av kultur för barn och unga

Att alla barn och ungdomar ska ges möjligheten att delta i kulturlivet är ett av målen inom såväl den statliga som den regionala kulturpolitiken. Arbetet med att nå barn och unga är prioriterat i Hallands kulturplan.

Kultur i Halland subventionerar kulturprogram av hög konstnärlig kvalitet för barn och unga 2-18 år.

Det kan vara dans, musik, teater men även konst, film, litteratur, slöjd och kulturarv. Subventionen omfattar såväl skolprogram som offentliga program och gäller olika slags arrangörer. Kultur i Hallands subventionsmedel kan inte användas om programmen finansieras med skapande skola-medel.

Har du en kulturprogram som du skulle vilja presentera för oss?

Välkommen att maila in ditt säljblad och en intresseanmälan. Bifoga filmlänk, säljblad och ev. recensioner. Vi kommer och tittar i mån av tid så skicka med en spelplan.

En referensgrupp kommer överens om utbudet

Utbudet av subventionerade kulturprogram tas fram i samverkan med en refrensgrupp bestående av representanter från samtliga halländska kommuner och Kultur i Halland.

Är du kulturskapare och intresserad av att arbeta med pedagogik och kultur?

Kommunerna samordnar arbetet med kultur i skolan och skapande skola i respektive kommun. Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare inom respektive kulturområde för information.