Konferenser

Varje år arrangeras en konferens av Kultur i Halland i samarbete med en halländsk kommun, för att utveckla dialogen mellan skola och kulturliv.

I år ordnas en dag på Katrinebergs folkhögskola med rubriken: "Att få göra sin röst hörd".

Att få göra sin röst hörd - 1 nov 2016

En dag om att ge barn och unga möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt arrangeras av Kultur i Halland tisdagen 1 november på Katrinebergs folkhögskola. Barnläkaren Lars H Gustafson är en av dagens inspiratörer!

Hur ger vi barn och unga möjligheter att uttrycka sig på många olika sätt? Vilka frågor, utmaningar, möjligheter ställs vi inför i vårt arbete?

Under denna föreläsnings- och workshopdag är vårt mål att ge deltagarna konkreta verktyg och metoder. Barnläkaren Lars H Gustafson är en av dagens inspiratörer!

Överraskning - Kliv in i en ny verklighet

  • Plats: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro, Falkenberg
  • Tider: 1 november 2016, kl. 08.30 - 17.00.

Kostnadsfritt, men en administrativ avgift tas ut om en anmäld deltagare uteblir och avanmälan inte kommer in, eller om platsen inte ersätts av en kollega.

Målgruppen är pedagoger inom för- grund- och särskolan, personer inom kulturpedagogik, du som jobbar med nyanlända i kommunal och regional verksamhet, bibliotekspersonal barn och unga, personal inom utbildningsförvaltningar, m.fl.