Kommunala samordnare

Om du är intresserad av att beställa subventionerade kulturprogram vänder du dig i första hand till kultursamordnaren i din kommun. Samordnarna har information om hur bokning, subventioner och betalning hanteras.

Gymnasieskolor och friskolor

Kontakta Kultur i Halland - barn och unga: eva.c.andersson@regionhalland.se

Kommunala kultursamordnare
- dans, musik och teater

Falkenberg

Halmstad

Hylte

Kungsbacka

Laholm

Varberg