Kommunala samordnare

Om du är intresserad av att beställa subventionerade kulturprogram vänder du dig i första hand till kultursamordnaren i din kommun. Samordnarna har information om hur bokning, subventioner och betalning hanteras.

Gymnasieskolor och friskolor

Kontakta Kultur i Halland - barn och unga: eva.c.andersson@regionhalland.se

Kommunala kultursamordnare

Falkenberg

Halmstad

Hylte

Kungsbacka

Laholm

  • Jonas Heintz - förskola/grundskola/offentliga kulturprogram
    tel. 070-239 7344, e-post: jonas.heintz@laholm.se

Varberg