Skolbio Hylte

En grupp med lärare från alla enheter i Hylte planerar visningarna. De tittar på teman, bestämmer repertoaren, förmedlar filmhandledningar och ger metodiska tips till kollegor, samt föreslår fortbildning för lärare.

Skolbio Hyltebruk

Huvudman: Barn och ungdomskontoret.

Kontaktperson: Lena Carlberg Nielsen, 0345-181 25.

Målgrupp: Grundskola f-9.

Pedagogisk modell: En grupp med lärare från alla enheter planerar visningarna. Man tittar på teman, bestämmer repertoaren, förmedlar filmhandledningar och ger metodiska tips till kollegor, samt föreslår fortbildning för lärare.

Kontaktpersonen håller i ekonomi och bokningar.

Biograf: Forum Bio, Hyltebruk