Skolbio i Varberg

Alla skolenheter har ett filmombud. För verksamheten ansvarar en programgrupp bestående av representanter för filmombuden samt en administratör.

Skolbio Varberg

Huvudman för skolbio: Maria Wirén, Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontaktpersoner

Skolbiogruppen:

Administrativ back-up:

Målgrupp: Elever i förskoleklass och grundskola.

Pedagogisk modell: Alla skolenheter har ett filmombud. För verksamheten ansvarar en programgrupp bestående av representanter för filmombuden. Gruppen administrerar bokningar och fastställer repertoaren.

Skolbioavgiften är 15 kr per elev.

Biograf: Bio Capitol