Skolbio Kungsbacka

Varje förskola och skolenhet har ett filmombud. Varje lärare bokar önskat antal platser genom att boka via internet eller Simple Sign-up. Biografen administrerar bokningarna. Förvaltningen för Kultur & Fritid förser skolorna med handledningar och annan filminformation.

Skolbio Kungsbacka

Huvudman för skolbio: Förvaltningen för Kultur & Fritid.

Målgrupp: Samtliga elever inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium samt alla barn inom kommunal barnomsorg.

Kontaktperson för skolbiofrågor:
Caroline Wingolf, Förvaltningen för Kultur & Fritid, tel 0300-83 41 89.

Pedagogisk modell: Varje förskola och skolenhet har ett kulturombud. Lärare är bjudna på en upptaktskväll där terminens skolbiorepertoar presenteras. Varje lärare bokar sedan önskat antal platser genom att boka via internet eller Simple Sign-up. Biografen administrerar bokningarna. Kulturförvaltningen förser skolorna med handledningar och annan filminformation. Lärarfortbildning i form av seminarier och utbudskvällar arrangeras gemensamt av kulturförvaltningen och biografen.

Särskild skolbiomodell finns för särskolan med både egna och integrerade visningar.

Skolbioverksamheten ingår också i den filmpedagogiska handlingsplan på 10 punkter, som de två förvaltningarna, Kultur & Fritid och Förvaltningen för För- & Grundskola har som arbetsdokument. Denna plan är antagen av de respektive nämnderna.

Läs mer om skolbio i Kungsbacka på webben: www.kungsbacka.se/skolbio

Kostnad för skolan är 20 kr per bokad elevplats. Alla transporter bekostas av respektive skola.

Biograf: Filmhuset Facklan, Kungsbacka.