Kulturresurser

Kultur i Halland arbetar även med att främja kultur inom många konstformer, utöver att vi subventionerar kulturprogram för barn och unga. Här har vi samlat material och/eller viktiga kontakter och länkar vidare, kring några av de områden vi arbetar med.

Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare om du har frågor, idéer eller förslag på samarbeten och projekt inom kultur i skolan eller kring kultur för barn och unga.

Kontaktbank för Skapande skola

Letar du efter professionella kulturskapare att samarbeta med i projekt inom Skapande skola? Kontaktbanken är ett arbetsverktyg för halländska kulturskapare och halländska skolor.

Expedition kulturarv

Ge er ut och upptäck den spännande historien som finns runt hörnet! Med Expedition kulturarv vill vi ge barn och unga tillgång till den lokala kulturmiljön. Med hjälp av en digital karta kan du som pedagog eller elev få hjälp att hitta intressanta fakta om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer.

Slöjd

Med "En textil hyllning" vill vi inspirera dig till att göra helt egna inredningsprylar, kläder och accessoarer. Skapa något nytt med ditt avtryck på, genom att återanvända textilier som 'blivit över'. Textilierna hittar du kanske i en byrålåda hemma eller hos någon släkting, eller så kan du köpa dem billigt på loppis.

Hej Slöjd!

I satsningen Hej Slöjd! skapas en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Hej Slöjd! är en treårig satsning från Kultur i Halland – Slöjd. Ett samarbete per kommun genomförs under 2017, där varje samarbete kretsar kring ett utvalt slöjdmaterial och vilka möjligheter som finns med det.

Film och skolbio

Skolbioverksamhet finns i flera halländska kommuner. Olika aktörer kan vara till stöd i arbete med film i skolan och skolbio. Här finns förslag på kontakter, samarbetspartners och källor till mer information.

Konst

Tillsammans med regionala och kommunala institutioner, konstnärer och andra konstaktörer vill vi lyfta fram konstens möjligheter och ge barn och unga rätt till eget skapande och möten med professionella konstutövare.

Språk-kedjan

Metoder och material för föräldrar som vill stödja sina barns språkutveckling.

Här finns också information för alla som arbetar med barn eller är intresserade av språkutveckling, personal på bibliotek, förskolor, BVC och logopedmottagningar.

Språkstart Halland

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.