Användbara länkar

Bra webbplatser

Naturskyddsföreningen

www.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har 190 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Kärleken till naturen är drivkraften.

Föreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konstruktiva lösningar på problemen. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre. Naturskyddsföreningen arbetar med att påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

På webbplatsen finns bl a en grön guide med värdefull information om hållbara alternativ och där man kan söka ortspecifikt. Föreningen erbjuder kurser i hela landet och har bl a en egen miljömärkning - Bra miljöval och man kan bli medlem och får då deras tidning, mm.

De har gett ut små skrifter som ”Tyg eller otyg?” och ”Var växte dina byxor?”

Studiefrämjandet

http://www.studieframjandet.se

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.

Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur – framför allt ungdomskultur. De har samverkansavtal med 19 olika organisationer.

Har bl a tagit fram en studiehandledning kring textil inför miljövänliga veckan 2007 då textil var temat.

Slöjd håller

www.slojdhaller.se

 Våra val gör skillnad. Hur vi konsumerar och lever påverkar framtidens miljö.

I vår strävan efter en mer hållbar livsstil är hemslöjden en naturlig inspirationskälla. Vi använder enkla redskap, energisnåla tekniker och ofta lokala återanvändbara material. Slöjdade föremål håller länge och går att återanvända.

På den här sajten finner du det mesta om slöjd och hållbarhet.

 

Information om olika naturmaterial och hur man bäst sköter dem, alltifrån färgpigment till fina linneduken.

Ställ om

http://stallom.se

Ställ om var en fristående redaktionell satsning på svt.se som bevakade och belyste klimat- och energifrågan, med fokus på det omställningsarbete som krävs av medborgare, näringsliv och offentlig förvaltning för att vi lokalt, nationellt och globalt skall kunna sänka våra utsläpp av växthusgaser samt minska vårt behov av fossil energi inför klimatmötet i Köpenhamn 2009.

”Lösningar för framtiden”, ”Tankar om klimat”, ”Omställaren – från ord till handling” är några teman där olika personer fått uttala sig.

Otto von Busch är en ung modedesigner som delar med sig om sina tankar via en intervju. Han kallar det ”modets hacktivism” och menar att modet och designen kan bli en kollektiv process där vi alla byter, lagar och omskapar. Vi snackar helt nya konsumtionsmönster där det inte handlar lika mycket om att köpa nytt som att själv ge sig in i modets värld.

Läs mer i Otto von Buschs avhandling ”FASHION-able hacktivism and engaged fashion design.

Camino

www.caminomagasin.se

En tidning antingen i miljöpapper eller på nätet med inspiration för en smartare livsstil.

 

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, genom inspiration och reflektion. Camino är ett magasin för människor som bryr sig men inte vill göra avkall på kvalitet.

 

Man kan prenumerera, näthandla, bli Caminoagent, läsa deras miljöpolicy, mm.

Råd & Rön

www.radron.se

Råd & Rön ägs av Sveriges Konsumenter, en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för ökat konsumentinflytande. Deras hemsida presenterar granskningar, tester, guider, svarta listor på olika produkter/tjänster, mm. Mottager gärna synpunkter och frågor om stort och smått.

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID

www.svid.se

 

 Vi arbetar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. Vi stödjer även utbildnings- och forskningsinsatser inom designområdet för att öka kunskapen om design.

 

http://www.svid.se/hallbarhetsguiden/ är SVID:s guide med goda exempel, principer för hållbar design, metoder/ manualer/ checklistor att använda för att få till hållbarare tillverkning.

Kemikalieinspektionen

www.kemi.se

Kemikalieinspektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö.

Kemikalieinspektionen (KemI) är en central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU.

Mycket fakta kring olika regelverk. Går att beställa broschyrer/ladda ner pdf-er, faktablad, rapporter i olika ämnen, t ex ”Kemikalier i barns vardag”, ”Kemikalier i textilier” mm. Man kan kontakta Kemikalieinspektionen för frågor. De har också en rubrik med ”Frågor i fokus” där aktuella ämnen tas upp.