Diskussionsunderlag

Olika förslag på diskussionsfrågor när ni arbetar med En textil hyllning:

Textila tekniker

 • Vilka textila tekniker är de föremål gjorda av som vi samlat in hemifrån/köpt på loppisar?
 • Under vilken tidsperiod har de varit extra populära?
 • Hur gammal är tekniken?
 • Krävs något särskilt material och redskap?
 • Vem har utfört tekniken?

Loppisar/välgörenhetsorganisationer

 • Vilka organisationer finns i er närhet? Överlag?
 • Vad står de för? Hur arbetar de?
 • Hur använder de intäkterna?

Textil tillverkning idag

 • Hur tillverkas textilier idag?
 • Vem tillverkar?
 • Vem bestämmer vad som ska tillverkas?
 • Hur tar de stora klädkedjorna tillverkningsansvar?
 • Hur återvinns textil?
 • Vad tillverkas i Sverige idag? Hur har det sett ut under olika tidsepoker?
 • Hur länge har vi kunnat gå till en affär och handla kläder?
 • Hur gjorde vi tidigare?
 • Om jag vill handla miljövänlig textil, vad finns det för märkningar?
 • Var kan jag hitta miljövänlig textil i Halmstad/Falkenberg/…osv?
 • Hur kan jag påverka utbudet av textilier som konsument?
 • Vad finns det för utbildningar? Hur kommer miljöaspekten in?
 • Vilka modeskapare har vi från Halmstad/Halland/Sverige som är kända idag?