Förmågor som utvecklas

Förmågor som eleverna utvecklar i arbetet med En textil hyllning:

De använder sig av sin förmåga att

 • Analysera
 • Använda
 • Avläsa
 • Beskriva
 • Formulera
 • Formge
 • Förklara
 • Förstå
 • Granska
 • Genomföra
 • Hantera
 • Identifiera
 • Lösa
 • Motivera
 • Planera
 • Redogöra
 • Reflektera
 • Skapa
 • Ta ställning
 • Urskilja
 • Utarbeta
 • Utforska
 • Uttrycka
 • Välja
 • Värdera