Om projektet

”En textil hyllning” är ett projekt som vill visa unga hur man kan återbruka det överskott av textilier – med fokus på fina handarbeten – som vi ofta hittar på loppisar idag. Via enkla beskrivningar ges inspiration och förslag på kreativa lösningar till att omvandla dessa överblivna textilier till användbara, personliga accessoarer och inredningsdetaljer. Beskrivningar och inspirationsmaterial presenteras på webben.

En textil hyllning

Ett halländskt projekt för Skapande skola, för textilundervisningen i skolan och för fortbildning

Projektet vill både medvetandegöra ett hållbart tänkande och belysa ett textilt kunnande som för inte så länge sedan gav utövarna hög status och beundran. Vi ger olika förslag på hur man i skolan kan arbeta mer fördjupat med arbetsmaterialet.

Materialet kan också användas till kreativ fortbildning för pedagoger och modellerna går att låna om man på egen hand vill göra en mindre utställning, kopplat till praktiskt arbete.

De fem textilkonstnärerna/formgivarna som har anlitats för modellframtagning är:

  • Lisa Burénius
  • Marie Ganslandt
  • Helén Markow
  • Maria Stigsdotter Drott
  • Katarina Segerbrand

Samordnare: Hanna Hallén

Projektledare: Anneli Palmsköld, textilforskare, Anne Lang, utvecklare konst på Region Halland och Marita Jönsson, utvecklare slöjd och konsthantverk på Region Halland.

Samarbetspartner: Hallands Distrikt av Amnesty International

Finansiering: Projektmedel från Region Halland

Projektägare: Kultur i Halland - Slöjd

För mer information och bokning av Skapande skola-konceptet, fortbildning eller lån av modeller, kontakta: Marita Jönsson, utvecklare slöjd och konsthantverk

”En textil hyllning” finns på Region Hallands webbplats: www.regionhalland.se/entextilhyllning