Film i skolan

Skolbioverksamhet finns i de halländska kommunerna. Stöd för Film i skolan ges av Svenska filminstitutet.

Skolbio i Halland

Skolbioverksamhet finns i flera halländska kommuner. Läs om respektive kummuns verksamhet här:

Det finns också möjligheter att delta i utbildningar, föreläsningar och kurser kring filmpedagogik i Halland.

Svenska Filminstitutet om Film i skolan:

Genom verksamheten Film i skolan stödjer Filminstitutet filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet. Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

För att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolor och kommuner erbjuder Filminstitutet ett ekonomiskt stöd som främst är riktat till kommuner. Stöd ges både för att initiera och till att vidareutveckla olika filmpedagogiska satsningar.

Läs mer på Svenska Filminstitutets webbplats