Filmprojekt

Här kan du läsa om projekt som gjorts inom ramen för verksamheten av Kultur i Halland - Film.

Våra Villkor

Ett filmprojekt kring FN:s konvention om barnets rättigheter, genomfört av barn och ungdomar i Kungsbacka. Filmen ger en unik inblick i hur barn och ungdomar själva ser på barnkonventionen.

Varannan helg i drygt fem månaders tid under 2009 träffades ett femtontal ungdomar i Kungsbacka för att lära in, lära ut, diskutera, skriva manus, filma, redigera, klippa och mycket mer. Dvd:n innehåller fyra kortfilmer med tillhörande informationsfilm utifrån fyra artiklar i barnkonventionen.

För mer information kontakta demokratiutvecklare Åsa Ekman, Kungsbacka kommun.
Telefon: 0300-83 46 09 eller 0702-60 40 75
E-post: asa.ekman@kungsbacka.se
Blogg: www.ungagemang.blogspot.com

ARF - Antirasistiska filmdagar i Kungsbacka

Antirasistiska filmdagarana, affischEn vecka fullspäckad med film, seminarier, eftersnack och utställningar. Deltagarna fick träffa författare, samhällsdebattörer eller sakkunniga efter varje film. Men ARF är mer än så. Hela läsåret har präglats av temat och ute på skolor pågår bland annat filmprojekt, författar- och teaterbesök som en del av ARF.

ARF i Kungsbacka ägde rum 14-18 mars 2011 i Filmhuset Facklan, men andra programpunkter med anknytning till ARF erbjuds under vårterminen.

ARF var kostnadsfritt för högstadie- och gymnasieelever och lärare i Kungsbacka kommun.

Frågor?
Kontakta ARF, Caroline Wingolf
Telefon: 0300-834189
Mobil: 0706-699 461
E-post: caroline.wingolf@kungsbacka.se

ARF i Kungsbacka arrangerades av förvaltningarna för Kultur & Turism, Fritid & För- och grundskola i samarbete med ARF, Filmcentrum, Film i Halland och med stöd från Region Halland, Kulturrådet, Ungdomsstyrelsen och Filmhuset Facklan.