Skolbio i Falkenberg

I Falkenberg finns det två samordnare och en referensgrupp med representanter från samtliga skolformer som driver skolbioverksamheten. Förhandsvisningar anordnas för personal som har den åldersgrupp som erbjuds visningar respektive termin. Lärarna bokar sedan den visning de vill ha till samordnaren och på intranätet finns tillgång till filmhandledningar m.m.

Skolbio Falkenberg

Huvudman för Skolbio: Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontaktpersoner:
helena.jonsson@falkenberg.se, tel. 0346-88 64 87, samordnare
eva.kronvall@edu.falkenberg.se, tel. 0708-861022, samordnare

Val av filmer sker i samarbete mellan lärare och samordnare i referensgruppen för Film i skolan.

Målgrupp och frekvens: Samtliga elever från förskola till och med gymnasium.

Pedagogisk modell: Det finns en referensgrupp med representanter från alla skolformer, från förskola upp till gymnasiet. Referensgruppen träffas ca tre gånger per termin för att sätta program, planera kompetensutveckling inom film för lärare samt på olika sätt arbeta med utveckling av film i skolan.

Alla filmvisningar är kostnadsfria och så är även bussresorna till biografen för de skolor som ligger utanför stadskärnan.

Biograf: Stadsbion i Falkenberg (Folkets Hus).