Skolbio i Varberg

Alla skolenheter har ett skolbioombud. För verksamheten ansvarar skolbiogruppen som består av ett antal lärare samt en administratör. Gruppen fastställer repertoaren och administrerar bokningar.

Skolbio Varberg

Huvudman för skolbio: grundskolechef Joachim Wadström på Barn- och utbildningsförvaltningen
joachim.wadstrom@varberg.se

För verksamheten ansvarar skolbiogruppen som består av ett antal lärare samt en administratör. Gruppen fastställer repertoaren och administrerar bokningar.

Kontaktpersoner

Skolbiogruppen:

Målgrupp: Elever i förskoleklass och grundskola.

Pedagogisk modell: Alla skolenheter har ett skolbioombud som ansvarar för att information från skolbiogruppen nås ut till alla på skolan.

Skolbioavgiften är 15:- per elev.

Biograf: Bio Capitol