Utbud filmpedagogik

Olika aktörer kan vara till stöd i arbete med film i skolan och skolbio. Här finns förslag på kontakter, samarbetspartners och källor till mer information.

Om film för skolpersonal

Till stöd i arbetet med film i skolan finns olika aktörer. Kultur i Halland har en utvecklare inom filmområdet som jobbar för att stärka filmen i Halland, driver och initierar projekt, samt kan hjälpa till med kontakter och idéer. Katrinebergs Folkhögskola kan erbjuda kurser av olika slag. Kommunerna har också egna satsningar på film i skolan. Bidrag till Skolbio och film i skolan kan sökas från Svenska Filminstitutet.

Beställ en filmare/filmpedagog

Kultur i Halland - Film har samlat några engagerade, erfarna och aktiva filmpedagoger/filmare som gärna kommer ut till din skola och håller i en workshop eller föreläsning inom sitt område.

Läs mer om beställ en filmare här

Tool Box

Tool Box är ett pedagogiskt arbets- och inspirationsmaterial med arbetsmetoder och inspiration från Kultur i Halland - Film, framtaget i samarbete med RåFILM.

Vill du uttrycka dig och påverka genom film? Vi vill dela med oss av våra erfarenheter från workshopar och har ställt samman en broschyr med arbetsmetoder och inspiration. En verktygslåda för aktivister som vill arbeta med dokumentär animation! Materialet är på engelska.

Läs mer om Tool Box här

Svenska Filminstitutet

Genom verksamheten Film i skolan stödjer Filminstitutet filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet. Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

För att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolor och kommuner erbjuder Filminstitutet ett ekonomiskt stöd som främst är riktat till kommuner. Stöd ges både för att initiera och till att vidareutveckla olika filmpedagogiska satsningar.

Filmcentrum

Filmcentrum har också information om skolbio och film i skolan på sin webbplats. Filmcentrum är en centrumbildning och kulturförening som importerar och distribuerar film. De kan också förmedla kontakter med regissörer, manusförfattare, skådespelare, filmpedagoger och andra filmarbetare.

Katrinebergs folkhögskola

Katrinebergs folkhögskola ordnar gärna kurser av olika slag där behov finns. Det kan vara allt från enkel teknik till mer avancerad sådan. Kameror, ljus eller redigering. Men också teoretiska i t.ex. filmanalys eller manusskrivande och/eller utveckling. Det kan vara korta kurser från fredag eftermiddag till lördag kväll eller längre kurser i anslutning till lov. Kontakta skolan med önskemål och förfrågan så hittar de en lösning som passar.

Dokumentärfilm i Skolarbetet - Dokumentärfilm som Pedagogiskt verktyg

101 dokumentärer, dokumentärfilm i skolarbetet - En workshop med filmklipparen och mediepedagogen Caroline Wingolf.

Dokumentärfilm i alla ämnen!

  • Som läromedel när det gäller att skapa ett förhållningssätt till andra människor.
  • Som kritiskt redskap för att granska och spegla vårt samhälle.
  • Som utgångspunkt för samtal och tankar kring viktiga livsfrågor
  • Som inspiration till eget skapande.

101 dokumentärer för barn och ungdom

  • Hur kan man använda dokumentärfilm i klassrummet?
  • När kan man använda dokumentärer?
  • Vad kan dokumentärfilm ge barn och unga i form av kunskap och erfarenhet?

För ytterligare information kontakta Caroline Wingolf, 0300-834189

Föreläsningar i Kungsbacka

Föreläsningarna riktar sig i första hand till pedagoger inom den kommunala grundskolan och förskolan i Kungsbacka. Exempel på ämnen: Filmhistoria, filmanalys, manligt och kvinnligt på film, film och våld, praktiskt arbete med film i skolan. Alla föreläsningar är kostnadsfria.

För ytterligare information kontakta Caroline Wingolf, 0300-834189