Alfons-ryggsäck

"Du och jag - tillsammans"

Språkanvändning (pragmatik), samspel och att berätta sammanhängande

AlfonsryggsäckenGenom lekarna i den här väskan
övar sig barnet att lyssna på vad andra säger och menar.
Barnet tränar sig också på att vänta på sin tur,
att hålla en röd tråd i en berättelse
och att vara säker på olika känslouttryck.

Lek tillsammans, skratta och ha kul,
samarbeta, prata och lyssna.
Tänk på att hålla kvar ögonkontakten när ni pratar eller lyssnar på varandra.
Det gör allt mycket lättare.

Ryggsäckens innehåll

  • 3 böcker
  • 1 dvd (tillhör Lilla barnkammarboken)
  • 1 docka (Alfons)
  • 1 flanosaga
  • 4 spel
  • inspirationskort
  • DVD med instruktionsfilm