Länkar och tips

Här hittar du mer information om tal- och språkutveckling

Språk-kedjan. Foto: Magnus Andersson

Länkar till andra webbplatser

Språklek - En webbplats där logopeden Astrid Frylmark samlar kunskap och information om hur man kan uppmuntra och stödja språkutveckling hos barn i olika åldrar.

Faktablad om Språk/tal/Dyslexi, Landstinget i Uppsala län >>

Barnlogopedmottagningen i Borås >>

Bam Språkteknik - Logopeden Barbro Magnussons sida där du kan läsa mer om TAKK, TSS och teckenspråk. Här kan du beställa material för att lära dig använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Åsö logpedgrupp. Två logopeder som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med tal- och språksvårigheter informerar och ger förslag på träningsmaterial.

Ingelas lekstuga, är inte skriven av någon logoped utan av en mycket engagerad mamma med viss kunskap inom området.

Böcker

 • Boken om läsning
 • Gabriella Ekelund: Om barn och böcker - samtal kring berättelser (UR. Finns även en serie DVD med Tv-program)
 • Mem Fox: Läsa högt
 • Astrid Frylmark: Lyssna och berätta - 100 språklekar för små barn
 • Jessica Gottberg: Tunggung: lek med språket i förskolan! (UR. Finns även cd)
 • Emilie Kinge: Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
 • Ingvar Lundberg: Bornholmsmodellen (NoK 2007)
 • Carin Rydja: Språklust 1: i förskola och förskoleklass: lekfulla språkövningar, Bonnniers förlag, 2006.
 • Carin Rydja: Språklust 2
 • Marie Werme: Ramsor - hur och varför?
 • Monica Westerlund: Barn i början: Språkutveckling i förskoleåldern, Natur & Kultur, 2009

DVD

 • Barnet och orden
 • Om barn och böcker - samtal kring berättelser