Om Språk-kedjan

En obruten kedja för alla barns tal- och språkutveckling

Språk-kedjans vision är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få ett rikt och levande språk. Utifrån detta har en referensgrupp arbetat fram metoder och material för de fyra mest förekommande tal- och språksvårigheterna som blir remitterade från BVC till logopedmottagningar. Det har resulterat i sex språkväskor med ett mycket brett innehåll som finns att låna via kommunbiblioteken och de finns även på logopedmottagningarna i Halland.

Syftet med Språk-kedjan är att de barn som har särskilda behov när det gäller tal- och språkutveckling får det stöd de behöver.

Logopedmottagningarna är den enskilt största remissmottagaren i Halland vad gäller förskolebarn. Genom Språk-kedjan har vi försökt åtgärda de brister som fanns vid projektets start, vad gäller lättåtkomliga hjälpmedel för de barn som är remitterade till logoped. För att nå dit har vi startat gränsöverskridande samarbeten mellan de yrkesprofessioner som möter förskolebarn.

Språk-kedjan startade som ett projekt 2007, och har vidareutvecklats och utvärderats genom flera projekt sedan dess.

I projektet har vi i samarbete skapat ett språkstimulerande material som finns lättillgängligt via kommunbiblioteken i Halland.

Vi vill visa på föräldrarnas viktiga roll för barns språkutveckling. Vi vill medvetandegöra för alla berörda vilken hjälp som finns att tillgå. På detta sätt medverkar vi till att det finns en obruten språk- och vårdkedja i Halland.

Barnhälsovården i Halland och Kultur i Halland - regionbiblioteket samarbetar för att genomföra projektet med ekonomiskt stöd från Kulturrådet och Region Halland.

/Gerd Almquist-Tangen och Maria Ehde Andersson

Till startsidan med information om Språk-kedjan för föräldrar och personal >>

Gerd Almquist Tangen och Maria Ehde Andersson

Läs mer

Tålamod och fantasi

Utvärdering av projekt Språk-Kedjan

Språk-kedjan

Språk-kedjan, för föräldrar, svenska