Arbetsstipendium

Region Halland utlyser arbetsstipendium för kulturskapare. Utvecklingsmålet för stipendierna är att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete.

Arbetsstipendier delas ut till enskilda personer som är bosatta och verksamma i Halland. Det ska delas ut till yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, dock inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.

Arbetsstipendierna utlyses en gång per år, de beslutas av driftnämnd Kultur och skola.

Ändrad utlysningsperiod inför 2018

Ansökningsomgången inför 2018 års arbetsstipendeier öppnar 1 november 2017 med sista ansökningsdag den 1 december 2017.

Vad är syftet med stipendiet?

Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad konstnärlig yrkesverksamhet. Stipendiet ska göra det möjligt för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Fördjupad konstnärlig utveckling kan avse:

  • Arbete (arbets- och levnadsomkostnader under en begränsad arbetsperiod
    arbetslokaler eller inköp i utrustning och material).
  • Fortbildning (vidareutveckling inom verksamhetsområdet).
  • Resa, som en del i det konstnärliga arbetet och/eller för att skapa internationella kontakter och utbyten.

Stipendiet avser inte konstnärlig grundutbildning vid till exempel konstnärlig högskola. Inte heller räknas utbildning på masternivå.

Vem kan söka?

Stipendiet är individuellt. Det avser yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, litteratur, slöjd och konsthantverk och teater – regissörer, översättare, konsthantverkare, serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister och många fler.

Den sökande är en enskild frilansande konstnär, stadigvarande bosatt/folkbokförd i Halland och/eller med huvudsaklig konstnärlig verksamhet i Halland.

Stipendiet kan endast erhållas för ett år i rad. Det ska ske ett intervall på minst ett år innan det kan sökas igen.

Hur söker man och vad ska ansökan innehålla?

Ansökningar tas emot per e-post och post. Endast Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Ansökningsblanketten publiceras här när ansökningsomgången startar.

Ansökningsomgången öppnar 1 november och sista ansökningsdag är 1 december.

Fyll i och spara ner blanketten på din dator och bifoga den sedan i ett mejl. (Om du använder surfplatta eller telefon behöver du ha ett program för ordbehandling). Den digitala ansökan ska kompletteras med en signerad papperskopia.

Ansökningar per e-post skickas till:

regionen@regionhalland.se

Ansökningar per post skickas till:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad.

För ansökningar som skickas per post gäller datum på poststämpel.

Efter sista ansökningsdagen avvisas alla ansökningar som inte är diarieförda eller poststämplade denna dag. Mottagandet av ansökningar bekräftas.

Till ansökningarna ska även bifogas:

  • Personbevis, där det framgår var man är född, och var man bor. (Personbevis för fondansökan/stipendium).
  • Meritförteckning och arbetsprover.

Får en ansökan kompletteras efter sista ansökningsdagen?

Region Halland tillåter att man kompletterar sin ansökan inom närmsta veckan efter sista ansökningsdag om detta meddelas innan sista ansökningsdagen. Dock måste rätt ansökningsblankett vara inlämnad i tid.

Hur mycket pengar kan man få?

Antal stipendier kan variera över åren. Stipendiebeloppen kan variera mellan olika mottagare. Budget för stipendierna antas årligen.

En jury behandlar ansökningarna

Ansökningarna behandlas av en jury utsedd av Kultur i Halland. Juryn har till uppgift att ta fram ett komplett förslag till driftnämnd Kultur och skola. Förslaget ska omfatta antal arbetsstipendier, belopp per arbetsstipendium och mottagare. Detta görs för att säkerställa att ansökningarna får en professionell bedömning.

Juryn för 2018 års stipendier består av: Gunnar Südow, Annika Ekdahl, Cecilia Suhaid Gustafsson, Kristian Körner och Martin Hammar.

Driftnämnd Kultur och skola tar beslut om utdelning av arbetsstipendier vid årets första möte.

Redovisning

För arbetsstipendier krävs ingen skriftlig redovisning. Region Halland ser dock att någon form av återkoppling sker.