Stipendiater 2017

Fyra konstnärer tilldelades Region Hallands arbetsstipendium för kulturskapare 2017. Stipendiaterna fick 50 000 kr vardera. En utdelningsceremoni hölls vid driftnämnd Kultur och skolas möte den 31 augusti.

Region Halland delar från och med 2017 ut arbetsstipendier för konstnärer inom alla konstområden, verksamma i Halland. Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad konstnärlig yrkesverksamhet.

Antalet ansökningar till denna första utlysning av arbetsstipendier var 84 stycken. Stipendiet ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete och det ska främja konstnärlig utveckling och arbetsmöjligheter. Stipendiet kan avse: Arbete, fortbildning eller resa. Stipendiet ges inte till personer under grundutbildning och inte heller till amatörer.

Beslut om vilka kulturskapare som tilldelas stipendier 2017 togs av driftnämnden Kultur och skola den 15 juni.

– Jag och hela driftnämnden är väldigt glada att vi har fått in så många kvalificerade sökande till arbetsstipendierna. Ansökningarna visar att vi i Halland har gott om duktiga kulturskapare som lovar stort inför framtiden. Vi i driftnämnden hade till uppgift att välja ut ett fåtal, och det var ett svårt val. Jag välkomnar och hoppas verkligen att de som inte blev utvalda i år återkommer med ansökningar i framtiden, säger Lovisa Aldrin, ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Mottagare av arbetsstipendium 2017:

Johanna Andersson

Johanna Andersson, född 1993, är filmregissör, manusförfattare och klippare som är boende i Halmstad och verksam i Halland. Johanna är utbildad på Katrinebergs folkhögskola, prisbelönt på kortfilmsfestivaler och uppmärksammas för sina kortfilmer. Johanna driver ett produktionsbolag för film och rörlig bild, men arbetar också som handledare inom film genom lägerverksamhet, workshopar, studiecirklar och i skapande skola.

Sara Beischer

Sara Beischer, född 1983, är författare och bosatt i Halmstad. Sara är även verksam som föreläsare och är utbildad gymnasielärare. Sara Beischer slog igenom med Jag ska egentligen inte jobba här (2012). Det finns råttor överallt utom på Antarktis kom 2013 och den senaste boken, som heter Mamma är bara lite trött, utkom 2016. I sitt författarskap beskriver Sara Beischer yrkesliv och hon väljer miljöer som inte vanligtvis förekommer i dagens litteratur: vårdavdelningar, skolvärlden, lokalvårdaryrket.

Petter Eriksson

Petter Eriksson, född 1981, är producent, musiker och komponist bosatt i Unnaryd, Hylte kommun. Petter är utbildad på Skurups folkhögskolas musiklinje. Petter driver studioverksamhet i Göteborg och Unnaryd och som musiker rör han sig över hela landet. Petter är basist men spelar ett flertal instrument och genremässigt har han en stor bredd.

Åsa Berndtsson

Åsa Berndtsson, född 1967, är keramiker och bosatt i Onsala. Hon är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg och vid Statens Hogskole for kunsthåndverk og design, Bergen. Åsas verk har visats i en mängd utställningar, såväl separat- som samlingsutställningar. Hon har genomfört många offentliga uppdrag och finns representerad med verk på en mängd platser. Åsa gör keramiska arbeten med materialen porslin, betong och granit, och hon har egen verkstad med butik i Onsala.