1965-2015: Fjäregruppen 50 år

Region Halland medfinansierar projektet Produktion av utställning, bok och film i samband med att Fjäregruppen fyller 50 år 2015 med 75 000 kronor för 2013.

Region Halland medfinansierar projektet "1965-2015: Fjäregruppen 50 år" - produktion av utställning, bok och film i samband med att Fjäregruppen fyller 50 år 2015, med 75 000 kronor för 2013.

Projektägare är Konstnärsföreningen Fjäregruppen.

2015 firar Kungsbackas äldsta konstnärsförening 50 år. Detta jubileum ska uppmärksammas genom en stor temautställning i flera delar med ny och äldre konst, tidsdokumentation, filmade intervjuer och en jubileumsbok.