Afrosvenska ungdomar på Tokalynga Teaterakademi

Region Halland medfinansierar projektet "Afrosvenska ungdomar på Tokalynga Teaterakademi" med 50 000 kronor.

Flera parallella aktiviteter ska leda fram till en större utomhusföreställning: Afrika och kolonialismen ur ett Afrikanskt perspektiv. Kärnan i projektet är ungdomars självbiografiska berättelser, livet i Afrika, vägen därifrån och det nya hemlandet. Berättelserna utvecklas till teater, till konst och assemblageskulpturer.

Afrikaner från främst Göteborg och Halland kommer att medverka.