Aina

Mattias Dimfelt har beviljats produktionsbidrag för en pilotfilm om ett finskt fartyg som förliste på hallandskusten under andra världskriget.