Arrangörsutveckling

Riksteatern Halland  har beviljats 300 000 kronor för arrangörsutveckling i Halland.

Projektet ämnar samarbeta med olika arrangörsföreningar samt bygga upp samverkan med nya arrangörer och koordinera och utveckla samverkan om arrangörskap med gymnasieskolor.