Artist in Residence

Region Halland medfinansierar projektet Artist in Residence med 302 000 kronor.

Inom ramen för resurscentrum för konst drivs projektet Artists in residence, vars syfte är att skapa internationella vistelsestipendier för konstnärer med anknytning till Halland, samt erbjuda konstnärer utanför Halland att vistas och arbeta i Halland under längre eller kortare perioder.