Boken om Äskhult

Region Halland medfinansierar "Boken om Äskhult" med 50 000 kronor.