Cikadan och myran

Kassel Kinematografi har beviljats 50 000 kronor till filmprojektet Cikadan och myran.

Filmen bygger på tidigare inspelat råmaterial som underlag för ett samtal mellan filmaren, bosatt i Ugglarp och konstnären Stefan Nihlén.