Dantedagen

Riksteatern Halland har beviljats 50 000 kronor till Dante-dagen som arrangerades 2012-11-07 på Teater Halland

Riksteatern Halland har beviljats 50 000 kronor till Dante-dagen som arrangerades 2012-11-07 på Teater Halland. Dantedagen är en inspirations och fortbildningsdag för grundskolan och gymnasiets kulturombud och andra arrangörer för barn och ungdomsteater.

Antalet deltagare var ca 100. Kostnaden avser transporter, workshop och mat.