Den onda ringen

Region Halland medfinansierar projektet Den onda ringen med 250 000 kronor från Region Hallands projektmedel för regional utveckling samt 100 000 kronor från Region Hallands kulturprojektmedel.

Med film som verktyg vill projektet som drivs av Falkenbergs kommun, engagera ungdomar och arbeta för att öka tryggheten i Falkenberg, stimulera entreprenörsskap, stärka den sociala gemenskapen och verka för att fler ungdomar ska känna att de har en meningsfull fritid.

Projektets resultat kommer att användas och spridas i hela regionen.