Digital delaktighet

Projektet ”Digital delaktighet” kombinerar samhällsnytta med praktisk nytta för biblioteken. Målet för projektet är att överbrygga den digitala klyftan genom att skapa positiva möten med teknik som inkluderar de som vanligtvis står utanför IT-användningen.

Läs mer om projektet på Regionbibliotekets webbplats >>