Digital pedagogik, kreativt lärande

Region Halland medfinansierar projektet "Digital pedagogik, kreativt lärande" med 100 000 kronor.