Digitalisering av tidningen "I Halland"

Hallands bildningsförbund beviljas 100 000 kronor till Digitalisering av tidningen "I Halland".

Digitaliseringen ska skapa en kulturarvsbank för skolor på halländska hembygdsrörelsens regionala hemsida.